Bæredygtighed og CSR

Bæredygtighed og CSR

Arbejdet for fremtiden – Et løft til nye højder.

Hos ScanPeople vil vi medvirke til bæredygtig udvikling, vækst og resultater gennem vores arbejde med mennesker. Derfor har vi en bæredygtighedsstrategi med en handlingsplan, som ScanPeople over de næste år skal stræbe efter at følge i alt, vi gør.

ScanPeople arbejder med bæredygtig udvikling udfra en plan for corporate social responsibility (CSR). Planen har et miljømæssigt-, samfundsmæssigt/socialt- og økonomisk fokus.

FN’s 17 verdensmål

Vi bruger FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som rettesnor til altid at udvikle os i en mere bæredygtig retning. Vi revurderer og dokumenterer strategien på årlig basis.

Det er ledelsens og organisationens forventning, at planen følges af alle medarbejdere og relevante samarbejdspartnere. 

Som virksomhed har vi et stort ansvar i arbejdet med bæredygtighed, og vi forventer, at hver enkelt, som er knyttet til ScanPeople, lever op til sit ansvar. ScanPeople kan ikke redde verden, men hvis hver enkelt af os gør bare en lille indsats, så er vi godt på vej!

For nærmere information kontakt:

Head of CSR & Sustainability
Emilie Mærsk-Hansen – emh@scanpeople.dk - 43 31 00 54

Udvalgte mål

ScanPeople arbejder med alle 17 mål, samt deres delmål. Desuden har vi valgt at fokusere specifikt på seks mål, hvor vi mener, at vi i vores arbejde med mennesker konkret kan gøre en skelsættende forskel.

Se hvilke herunder:
Verdensmål 3: Sundhed & trivsel

I ScanPeople ønskes en sund tilværelse både mentalt og fysisk for medarbejdere og samarbejdspartnere samt lokalmiljøet.
Fysisk og mental sundhed hænger sammen, derfor handler vores indsatser om begge.

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

ScanPeople skal uddanne mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet mv. Medarbejdere skal videreuddannes i det omfang, det giver mening. Medarbejdere og vikarer skal informeres om ScanPeople’s bæredygtige processer.

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

ScanPeople skal sikre positiv og bæredygtig vækst via procesoptimering, innovation og ny teknologi samt tilbyde anstændige jobs på lige vilkår. Vi skal leve op til vores slogan, at være “Det perfekt match mellem kandidat & virksomhed.”

Verdensmål 10: Mindre ulighed

ScanPeople skal bidrage til at fjerne ulighed mellem køn og minoriteter. Vi skal styrke diversiteten og organisationen og herved drage nytte af alles forskelligheder.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

ScanPeople skal have et ansvarligt forbrug og genanvende mest muligt for at reducere aftrykket på naturen og miljøet omkring os. Dette er et stort fokus hos ScanPeople.

Verdensmål 13: Klimaindsats

ScanPeople forpligter sig til at bidrage til forbedringen af fremtidens klima ved at tilpasse os og investere i grønne, bæredygtige løsninger for en mere miljøvenlig fremtid.