Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

ScanPeople skal sikre positiv og bæredygtig vækst via proces optimering, innovation og ny teknologi samt tilbyde anstændige jobs på lige vilkår. Vi skal leve op til vores slogan, at være “Det perfekt match mellem kandidat & virksomhed.”

Formål

At flere jobs bliver skabt og besat samt, at fremtidens arbejdspladser – både hos ScanPeople og vores kunder – lever op til fastsatte standarder i forhold til processer, rettigheder, politikker og fysisk samt psykisk miljø.

 

Mål

 1. Drive organisationen ansvarligt og bæredygtigt samt skabe vedholdende og innovativ vækst og herved flere jobmuligheder
 2. Medarbejdere og vikarer føler sig respekteret og er ansat på konkurrencedygtige vilkår, både Hos ScanPeople og hos vores kunder
 3. Højere gennemsigtighed via processer og rapporter samt større diversitet i kandidater

 

Indsatsområder

 • Der skal afholdes årlige undersøgelser, APV’er og MUS-samtaler med varierende emner og spørgsmål.
 • ScanPeoples medarbejdere følger den interne personalehåndbog, som behandler vedtagede politikker, der skal sikre anstændige jobs.
 • Til alle vikarer udleveres ‘Velkommen som vikar’-kittet, hvor vilkår og rettigheder tydeligt beskrives, så det sikres, at vikarer træder ud i anstændige jobs hos ScanPeoples kunder med tryghed for alle parter.
 • Scan-konsulenternes gode dialog med diverse jobcentre og skoler over hele Sjælland, hjælper os med at nå flere kandidater – herunder nyuddannede og samfundets mere udfordrede kandidater.
 • Ved det rette match og hvis muligt, skal elever tilbydes fastansættelse.
 • ScanPeople skal have fokus på at hjælpe unge i job, bl.a. ved at tilbyde elevpladser, opretholde en god kontakt til diverse skoler, og ved at være hvor de unge er, gennem målrettede kampagner.
 • ScanPeople fokuserer på ældres kvaliteter og erfaring og hjælper dem ud i relevante jobs.
 • ScanPeople skal være opmærksomme på at optimere interne og eksterne processer, og herved sikre høj arbejdskvalitet. 
 • ScanPeople skal betragte kunder, kandidater og vikarer som samarbejdspartnere, så vi sammen sikrer de bedste løsninger.
 • ScanPeople skal selektere i vores kunder, vi skal sætte krav til deres forhold – interne og eksterne samarbejdspartnere skal være indforståede med og leve op til vores værdisæt.
 • Vi skal sikre kvalitetsjobs og undgå uprofessionelle situationer og skuffede vikarer/kandidater via tydelige procedurer i samarbejdet med kunder. En god og regelmæssig kommunikation er nødvendig. 
 • ScanPeople skal bidrage til den økonomiske vækst ved fortsat at skabe flere arbejdspladser og assistere kunder med at skabe holdbare ansættelsesløsninger, så vores kunder også kan vækste.

 

By