Verdensmål 3: Sundhed & Trivsel

Verdensmål 3: Sundhed & Trivsel

I ScanPeople ønskes en sund tilværelse både mentalt og fysisk for medarbejdere og samarbejdspartnere samt lokalmiljøet.

Formål

En positiv og sund udvikling i lokalsamfund/-miljø samt medarbejdere og vikarer, der trives fysisk og mentalt, bliver hørt, støttet og hjulpet. Fysisk og mental sundhed hænger sammen, derfor handler vores indsatser om begge.

Mål

 1. Sunde, glade, tilfredse og engagerede medarbejdere.
 2. Høj fastholdelse af medarbejdere.
 3. Mindske nedslidning og herved sikre et langt og godt liv for alle.

Indsatsområder

 • ScanPeople har en udnævnt arbejdsmiljørepræsentant, som blandt andet også står for sikkerhedsansvaret.
 • Der afholdes årlige undersøgelser, APV’er og MUS-samtaler med varierende emner og spørgsmål.
 • ScanPeoples personalehåndbog udleveres til alle kollegaer ved ansættelse. Personalehåndbogen behandler alle interne politikker. bl.a. vedr. nultolerancer i forhold til mobning, alkohol og rusmidler i arbejdstiden mv.
 • Der tages hensyn til psykiske og fysiske sygdomme. Ledelsens dør er altid åben og en løsning, som passer begge parter, vil altid blive fundet.
 • Medarbejdere respekterer, opbakker samt støtter hinanden og ledelsen går foran. Opleves dette ikke, påpeg det da overfor ledelsen, så der kan blive taget hånd om det, og problemer kan løses.
 • Der skal være fokus på socialt samvær, blandt andet gennem årlige firmaarrangementer, jævnlige teambuilding dage, frokostpauser i fællesskab og et åbent kontorfællesskab.
 • Der skal mindst to gange om dagen luftes ud på kontorene. Der er mulighed for at spise udenfor, og gå en tur og få frisk luft, hvilket mange medarbejdere benytter sig af, og flere medarbejdere tager gerne cyklen eller går til og fra arbejde.
 • ScanPeople hjælper til at sidde i ergonomisk korrekte arbejdspositioner, så skader mindskes. Alle har et hæve-/sænkebord. Medarbejdere skal opfordre hinanden til at gøre brug af dette.
 • ScanPeople lever efter udtrykket ”Motion gør glad.” Ønsker én eller flere medarbejdere at deltage i et motionsløb, en aktivitet, eller lign. så støttes der økonomisk og i form af sponsoreret sportstøj. Herudover støttes lokale sportsforeninger og sunde initiativer. Se hvilke her: ScanPeople støtter.
 • ScanPeople skal selektere i kunder og sætte krav til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, så vi sikrer gode arbejdsforhold for vores vikarer.
 •  

By