Verdensmål 10: Mindre ulighed

Verdensmål 10: Mindre ulighed

ScanPeople skal bidrage til at fjerne ulighed mellem køn og minoriteter. Vi skal styrke diversiteten og organisationen og herved drage nytte af alles forskelligheder.

Formål

Medarbejdere hos ScanPeople skal fremelske hinandens kvaliteter samt behandle hinanden som ligeværdige parter med respekt og forståelse for hinandens kompetencer, så det sikres, at hver medarbejder føler sig set, hørt og respekteret.

 

Mål

  1. Ansættelser på baggrund af indstilling, kvalifikationer og muligheder
  2. Slå ned på alle former for diskrimination – ingen vi er i berøring med, må føle sig diskrimineret, men alle skal føle sig inkluderet og værdsat
  3. At have konkrete politikker, som hver medarbejder står inde for og handler ud fra

 

Indsatsområder

  • ScanPeople ansætter først og fremmest på baggrund af kandidatens indstilling til jobbet samt muligheder for personlig og faglig udvikling. Hver medarbejder skal minde sin kollega om dette.
  • Alle medarbejdere og samarbejdspartnere skal behandles ligeværdigt og med respekt for hver enkelts særlige behov. Denne respekt er desuden en af ScanPeoples kerneværdier.
  • ScanPeople skal sikre tryghed blandt medarbejdere og i hver medarbejders arbejdsliv – En åben kommunikation blandt medarbejdere og ledelsen er nødvendig for, at udfordringer i forhold til ulighed kan tages op og løses bedst muligt.
  • Medarbejdere skal føle sig forpligtet til at påpege problemer i forhold til enhver form for ulighed, og komme med idéer til at styrke diversiteten.
  • Uanset køn, alder, baggrund, oprindelse mv. skal hver medarbejder støttes, respekteres for at stå op for sine holdninger og turde indgå samt inddrages i relevante forhandlinger, beslutninger og konfliktløsninger.
  • ScanPeople støtter aktivt tiltag, som giver dårligt stillede en bedre og mere fair chance for at lykkes. Støtte gives både til organisationer og enkeltpersoner i samt uden for Danmark.
  • Scan-konsulenter er forpligtede til at opfordre kunder til ikke at selektere i kandidater på baggrund af køn, alder, etnicitet mv. ScanPeople vælger gerne kunder fra, hvis vi ikke kan stå inde for deres syn på lighed eller ikke kan lykkedes med at rådgive og rykke kunden i dennes syn på lighed. 

By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *