Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse

ScanPeople skal uddanne mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet mv. Medarbejdere skal videreuddannes i det omfang, det giver mening. Medarbejdere og vikarer skal informeres om ScanPeoples bæredygtige processer.

Formål

At fremme bæredygtig udvikling og livslang læring i og uden for organisationen gennem intern/ekstern uddannelse, grundig oplæring af medarbejdere og studerende/elever i jobbet samt i bæredygtighed.

 

Mål

 1. Motiverede medarbejdere med forbedrede kompetencer samt tryghed og tilfredshed hos medarbejdere,vikarer og kunder
 2. Forberede uerfarne på arbejdsmarkedet
 3. Fremtidssikre virksomheden på bæredygtig vis og forblive konkurrencedygtige samt bevare et højt og altid kvaliceret serviceniveau og herved være klædt på til morgendagens udfordringer

 

Indsatsområder

 • ScanPeople er et godkendt praktiksted – ScanPeoples målsætning er, så vidt det er muligt, hvert år at uddanne elever.
 • Elever og nyansatte skal sikres grundig og kvalificeret oplæring i jobbet, ScanPeople, IT-systemer, gennem fastlagte procedurer, planer og tilstrækkelig afsat tid af ansvarlige. Proceduren skal følges og evalueres.
 • Nyansatte kan tilbydes relevante kurser, som en del af oplæringen til fordel for virksomheden samt kunder og kandidater, så disse også sikres et professionelt samarbejde.
 • Der skal støttes finansielt, tidsmæssigt og i forhold til engagement, hvis en medarbejder ønsker et kursus, videreuddannelse eller lignende, som har relevans for medarbejderens kompetencer, stilling og udvikling i ScanPeople.
 • Hver medarbejders ’basics’ skal være på plads, så nyansatte ikke gentager oplærerens dårlige vaner.
 • Afsluttede opgaver, situationer, kunde-/kandidatforhold, ansættelser mv. skal evalueres løbende, så hver medarbejder kan tage de gode ting med videre, og rette op på de mindre gode ting til næste gang.
 • ScanPeople skal videreudvikle sin Scanskole med tilgængelige politikker/processer, grundig oplæring for nyansatte, i nye arbejdsopgaver, nye systemer, nye situationer mv.
 • Hver medarbejder og vikar informeres om ScanPeoples bæredygtighedspolitik. Hver Scan-medarbejder skal arbejde ud fra denne politik.

By

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *