Verdensmål 13: Klimaindsats

Verdensmål 13: Klimaindsats

ScanPeople skal være med til at forbedre fremtidens klima. Vi skal tilpasse os og investere i grønne løsninger.

Formål

Alle har et håb om en fremtid uden bekymringer for negative klimaforandringer bl.a. som følge af Co2-udslip, og vi skal sikre en positiv fremgang i brugen af grøn energi.

 

Mål

  1. At overgå til grøn energi og grønne løsninger
  2. At levere klimaforsvarlige løsninger
  3. At investere i grønne energiløsninger samt mindske Co2-udledning ved blandt andet at øge kundesegmentet i denne branche

 

Indsatsområder

  • ScanPeoples salgsafdeling skal have fokuslister med virksomheder indenfor grøn energi og andre bæredygtige løsninger, så vi i højere grad støtter bæredygtige virksomheder med arbejdskraft og udvikling.
  • Flere medarbejdere tager gerne cyklen, går eller benytter sig af offentlig transport til og fra arbejde, herved mindsker vi Co2-udslippet.
  • Ved rekruttering søges der først efter kandidater med bopæl i nærområdet, til fordel for både klima og kandidat grundet mindre transport og -tid.
  • Vi stræber efter at opfordre vikarer/kandidater til at benytte kollektiv transport, cyklen eller lignende hvis muligt og forklarer gerne mulighederne for det ved den aktuelle virksomhed.
  • ScanPeople giver bidrag/investerer årligt i et udvalg af organisationer og initiativer, der bidrager til grøn energi, klimaindsats mv., som eksempel kan nævnes ’Danmark planter træer.’ Se mere under ScanPeople støtter.
  • ScanPeople er opmærksomme på at spare på energi- og gasforbrug. Vi har varmepumper / air-conditions til at opvarme og afkøle, så radiatorer bruges mindst muligt. Herudover er første valg til afkøling af lokaler altid at åbne vinduer og skabe gennemtræk, en bonus ved dette er, at vi får ren og frisk luft ind, som bidrager til højere koncentration.

By