Team Solrød – Vi støtter idrætten

Team Solrød er en klub for erhvervsvirksomheder, organisationer og enkeltpersoner, der støtter op om idrætten.

Erhvervsklubben har til formål at styrke idrætten bl.a. ved at bidrage til idrætsprojekter og/eller aktiviteter i kommunens idrætsforeninger efter nærmere fastlagte kriterier.

Derudover er formålet gennem idrætsrelaterede og sociale aktiviteter at opbygge og pleje det lokale erhvervsnetværk i medlemskredsen, samt at skabe indsigt i og mulighed for Offentlige Private Samarbejder (OPS) omkring forbedringer for idrætten.

Læs mere om Team Solrød på www.teamsolrød.dk

By