ARBEJDSLØSHEDEN FALDT I DECEMBER

I december var bruttoledigheden 1.800 fuldtidspersoner lavere end i november, idet bruttoledigheden faldt fra 114.800 til 113.000.

Samtidig faldt ledighedsprocenten fra 4,3 til 4,2 pct. Faldet i den sæsonkorrigerede bruttoledighed, kan bl.a. tilskrives udviklingen i antallet af bruttoledige integrationsydelsesmodtagere. I faktiske tal faldt denne gruppe nemlig lidt fra november til december 2017, mens den steg kraftigt i samme periode året før. Der kan fortsat forventes en lettere øget usikkerhed i opgørelsen af bruttoledigheden fra og med juli 2017, hvor datakilderne vedrørende dagpengemodtagerne blev ændret - se sidste afsnit.

Læs hele artiklen her:

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=24493