VÆKSTEN HAR SPREDT SIG TIL ALLE LANDSDELE

Der er vækst i økonomien i alle landsdele, men der er store geografiske forskelle på vækstens størrelse.

Omtrent ti år efter finanskrisen viser tal fra Danmarks Statistik, at væksten er tilbage i hele landet. I både 2014 og 2015, hvor de seneste væksttal er fra, oplevede alle 11 landsdele positiv vækst. I 2015 var væksten højest i Byen København (3,5 pct.), men også Vestjylland, Bornholm, Fyn og Østjylland havde en vækst på over 2 pct. I Nordjylland var væksten tæt på nul.

Læs hele artiklen her:

http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2017/2017-10-20-Vaeksten-har-spredt-sig-til-alle-landsdele#