Nomeco

ScanPeople har både viljen og evnen til at sætte sig ind i vores behov for vikarløsninger. 

Vi bruger ScanPeoples vikarer til faglært og ufaglært lagerarbejde, og oplever samarbejdet som meget tilfredsstillende. 
Kvaliteten på vikarerne er høj, og medarbejderne er dedikerede og motiverede – det indebærer så også at vi ofte efterfølgende fastansætter vikarerne når vi har ledige stillinger at tilbyde. 
Vi oplever en stor fleksibilitet og vilje fra ScanPeoples side til at løse opgaverne hurtigt og effektivt, og så er de meget opmærksomme på at følge op helt indtil opgaven er fuldført.

Ewa Öberg
HR Direktør